Práce s pravidly doma i ve škole

  • konání 26. února 2019 od 16:00 hodin
  • význam pravidel a řádu pro život dítěte a rodiny
  • řešení opakovaného nedodržování pravidel dětmi (pozdní příchody, neplnění povinností, aj.)
  • téma odměny a trestu