Nový kroužek Malý kutil

Vážení rodiče.

Na II. pololetí připravujeme nový kroužek – MALÝ KUTIL. Kroužek bude probíhat v nově zrekonstruované učebně školních dílen a je určen pro žáky 3. - 7.- ročníků. Pracovat budeme se dřevem, plastem, kovem a dalším materiálem. Naučíme se řezat, pilovat, pracovat s dýhou, vyzkoušíme ohýbání plastů, práci se stavebnicí Merkur aj. Lektorkou kroužku bude Mgr. Semerádová.

Přihlášky odevzdávejte paní učitelce Semerádové – kab. č. 201, I. patro.

  • Středa 14.15 – 15.30 hod., začínáme ve středu 5. 2. 2020
  • Cena: 800,- Kč