NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Změna e-mailových adres zaměstnanců školy

Počínaje dnem 30. 10. 2019 škola přešla na nový formát e-mailových adres. Původní tvar adresy prijemni@zsbrve.cz nahrazuje tvar

prijmeni.jmeno@zsbrve.cz

Původní adresy s funkcí (reditel@zsbrve.cz, psycholog@zsbrve, jidelna@zsbrve.cz, ekonom@zsbrve.cz apod. zůstávají funkční beze změny)