NEPŘEHLÉDNĚTĚ!!! Omezení výuky na 2. stupni od pondělí 12. října 2020

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení MŠMT bude od pondělí 12. října 2020 upraven provoz druhého stupně školy následovně:

  • v týdnu od 12. října 2020 budou doma na on-line výuce žáci 7. a 9. tříd, tedy žáci 6. a 8. tříd absolvují běžnou výuku ve škole v plném rozsahu

  • v týdnu od 19. října 2020 budou doma na on-line výuce žáci 6. a 8. tříd, tedy žáci 7. a 9. tříd absolvují běžnou výuku ve škole v plném rozsahu

On-line hodiny budou probíhat dle běžného rozvrhu. Připomínáme, že žáci jsou povinni se na hodinu připojit a aktivně se jí účastnit. Vyučovat se bude výhradně přes Microsoft Teams (přihlášení přes záložku SQUIRRELIUS na úvodní stránce webu školy), kde mají všichni žáci svůj účet. Část distanční výuky může být také realizována formou zadání samostatné práce, kterou pak žáci po nástupu do školy odevzdají. V případě, že nemají možnost se do výuky zapojit, dojednají si s třídním učitelem termín převzetí úkolů ve škole - povinnost odevzdat vypracované úkoly tímto neodpadá!
 
Pokud se žák nemůže online výuky účastnit, je třeba jej řádně omluvit. Oběd bude odhlášen. 
 

Podzimní prázdniny byly prodlouženy na celý týden - tedy již od pondělí od 26. října do pátku 30. října 2020. 

 
Leoš Šebela, ředitel školy