NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Kontrola přístupových údajů ke školním účtům

Školní rok se blíží, proto pár informací k výuce. I když by měla být výuka po celý rok prezenční, stále budeme využívat prostředí Teams, a to pro zadávání úkolů, testů a při hodinách infomatiky. Proto je nezbytné, aby všichni žáci znali své přihlašovací údaje do Teams (vstup přes záložku Squirrelius na hlavní stránce webu).

Upozorňujeme, že žáci jsou povinni využívat pro e-mailovou komunikaci s vyučujícími pouze své školní e-mailové adresy (prijmeni.jmeno@zsbrve.cz). Informace se týká žáků 4. až 9. ročníků.

Leoš Šebela, ředitel školy