NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Informace k zájmovým kroužkům

Vážení rodiče,

vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech. 

Z tohoto důvodu jsme nuceni na dobu do 18. října 2020 zrušit všechny zájmové kroužky pořádané na půdě školy (vyjma konverzace s rodilým mluvčím), kde je přihlášeno více než 10 účastníků. Nepřijde-li další nařízení, předpokládáme, že se kroužky rozběhnou od pondělí 19. října 2020.

Leoš Šebela, ředitel školy