NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Informace k uzavření školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády ČR ze dne 26. února 2021 se od pondělí 1. do 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost i pro žáky prvních a druhých ročníků. Výuka bude probíhat on-line a účast na ní je ze zákona povinná. V případě neúčasti žáka na výuce je rodič povinen tuto absenci nejpozději do dvou dnů omluvit (nejlépe e-mailem). O výuce v prvních a druhých třídách obdržíte informace od třídních učitelek. V provozu nebude ani školní družina. Pro ostatní třídy se nic nemění.

Obědy i svačinky byly všem zájemcům odhlášeny. Od úterý 2. 3. si však budou moci žáci opět obědy vyzvedávat, ale bude třeba si je předem v pondělí ráno objednat. Svačinky se připravovat po celou dobu nebudou. Časy výdeje obědů do menuboxů budou pro 1. - 4. ročníky od 13,00 do 13,30 hodin a pro 5. - 9. ročníky od 13,30 do 14,00 hodin. Dřívější vyzvednutí obědů nebude možné. Jejich vyzvednutí není omluvou pro absenci žáků při povinné on-line výuce.

Leoš Šebela