Informace ze školní jídelny

Všem dětem byly v době 1. 4. – 30. 4. 2021 odhlášeny obědy. Kdo si bude chtít vyzvedávat oběd v menuboxu (v měsíci dubnu) ve škole ve výdejním okénku, musí si oběd PŘIHLÁSIT do středy 31. 3. 2021 do 10,00 hodin. Prozatím byl načten jídelníček od 6. 4. do 16. 4. 2021.

L. Pavlíková, vedoucí ŠJ