Informace pro zákonné zástupce ohledně hygienických opatření v souvislosti s COVID-19

Povinnosti zákonných zástupců žáků v souvislosti s COVID-19:

  1. Informovat třídního učitel o důvodu absence (viz školní řád).
  2. Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19.
  3. V případě příznaků COVID-19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  4. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
  5. Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění.