Informace pro zákonné zástupce žáků vykonávajících přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy

Dle nařízení MŠMT vás informujeme o povinnosti předložení negativního výsledku neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 nebo  neinvazivního preventivního RT-PCR testu prováděného ve škole, kterým si uchazeč provedl nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky nebo doloží příslušný doklad, který může negativní výsledek testu nahradit.

Tento test nesmí být starší sedmi dní.

Další informace najdete na stránkách jednotlivých gymnázií a středních škol.