Informace o provozu školy v době přerušení výuky

Vážení rodiče,

vzhledem k fámám a dezinformacím (šířícím se zejména na sociálních sítích) považuji za nutné vás informovat o pracovní náplni zaměstnanců školy v době "koronavirové". Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy jsou denně přítomni ve škole a pracují. Ani pro nás není nastálá situace komfortní a pevně věříme, že se brzy vše vrátí do normálu.

 • Pedagogičtí pracovníci:
  • připravují a rozesílají informace pro rodiče žáků a žáky samotné - podklady pro výuku, pracovní listy, pokyny ke zpracování, zápisky, odkazy z internetu atd.
  • zadané úkoly vyhodnocují a posílají žákům zpětnou vazbu (pokud žáci vypracované úkoly pošlou)
  • jsou připraveni (na dálku) konzultovat jak zaslanou látku, tak zadané domácí úkoly, a to od 7:30 do 16:00 hodin (v pracovní dny) - kontakty na vyučující zde
  • pracují v metodických sdruženích a tvoří nové výukové materiály
  • pracují na vizualizaci a výzdobě tříd a společných prostor
  • věnují se administrativě spojené s pedagogickou činností
  • kontrolují a inventarizují pomůcky
 • Nepedagogičtí pracovníci:
  • úklízejí a dezinfikují jednotlivé třídy a společné prostory
  • provádějí sanitární práce ve školní kuchyni a jídelně
  • věnují se pracovním činnostem, na které není v průběhu školního roku čas
  • opravují majetek zdemolovaný některými žáky
  • zabezpečují provoz tělocvičen (pro nájemce)