Informace ke stravování pro žáky 3. - 9. ročníků

  • Vzhledem k absenci výdejního okénka nejsme v současné době schopni zajistit příslušná hygienická opatření, obědy jsou proto poskytovány pouze žákům 1. a 2. ročníků.
  • Jakmile bude povolena každodenní prezenční výuka žáků 1. stupně (3. - 5. ročníků) a 9. ročníků (dle opatření PES, stupeň 4), budou mít tito žáci obědy automaticky přihlášené. V případě nemoci nebo nepřítomnosti ve škole je třeba oběd odhlásit. 
  • U žáků 6. - 8. ročníků (dle opatření PES, stupeň 4), u kterých bude probíhat tzv. rotační výuka (tedy budou do školy chodit obtýden), bude platit následující: pokud jsou žáci ve škole, mají obědy automaticky přihlášené, v případě nemoci je nutné si oběd odhlásit. Pokud se žáci vzdělávají online, obědy jsou odhlášené a je možné si oběd předem přihlásit a každý den vyzvednout v čase od 14,00 do 14,15 do menuboxu. Oběd není možné konzumovat ve škole.
  • Pro žáky 6. - 8. ročníků nadále zůstává povinnost účastnit se kompletní distanční výuky dle aktuálního rozvrhu. Vyzvednutí oběda není omluvou pro absenci při plánované on-line výuce.