Informace k odhlašování stravy - NEPŘEHLÉDNĚTE!

Připomínáme, že škola automaticky neodhlašuje žákům svačinky ani obědy v době jejich nemoci či nepřítomnosti ve škole, a to ani na školních akcích či při karanténě. Situace ohledně přítomnosti a nepřítomnosti žáků je v současné době nepřehledná, že pak dochází k odhlášení stravy i těm žákům, kteří ve škole jsou (např. kvůli pravidlům ohledně covidu). Odhlášky si zajistí zákonní zástupci sami přes aplikaci Strava.cz v mobilních telefonech nebo přes www.strava.cz (číslo školy 0967). 

Odhlašování obědů se provádí do 7.00 hodin téhož dne, na který byl oběd přihlášen. Na pozdější odhlášky (po 7,00 hodin) nemůže být brán zřetel.

Z ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování vyplývá: V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně, rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze v první den nemoci.

Odhlašování stravy

  

http://www.strava.cz/istravne/ (do pole "Zařízení" zadejte číslo 0967)

  • Na internetové adrese www.strava.cz zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku číslo zařízení - 0967.
  • V dalším dialogu zvolte Přihlášení uživatele zařízení.
  • Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Jste přihlášeni do “své“ jídelny.
  • Vyplňte a potvrďte položky uživatel a heslo, které jste si zvolili při registraci služby.
  • Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
  • Pro objednání stravy potvrďte položku Objednání stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
  • Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.