Informace k objednávání svačinek

Na svačiny mají nárok jen žáci na prezenční výuce anebo žáci s výjimkou (děti zdravotníků, úředníků apod.), kteří jsou v konkrétním týdnu ve škole.