Informace k návratu žáků 6. - 8. ročníků do školy

Vážení rodiče,

na základě metodického pokynu MŠMT týkajícího se možného návratu žáků 6. – 8. ročníků do školy, který neplánuje běžnou výuku, ale pouze příležitostné konzultace a setkávání žáků do počtu 15 osob, jsme došli k závěru, že nebudeme pravidelné každodenní konzultace a „třídní“ hodiny realizovat. Nadále tak budeme pokračovat až do konce školního roku (30. 6. 2020) v online výuce. Konzultace předmětů český jazyk, anglický jazyk a matematika budou mít dané pevně stanovené časy. Vedlejší předměty (mimo výchov) budou v režii jednotlivých vyučujících, se kterými si žák dojedná případnou konzultaci.

Pro schůzky v budově školy platí přísná hygienická opatření stejně jako pro první stupeň. Připomínáme, že žák musí před prvním vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení (viz zde), bez něhož nemůže být vpuštěn do školy.

Počítáme s tím, že v posledním týdnu od 22. do 26. června se žáci dostaví do školy k odevzdání učebnic. O přesném termínu bude s předstihem informovat třídní učitel. V úterý 30. 6. 2020 bude také předáno vysvědčení.

Děkujeme za pochopení a těším se na další spolupráci. 

Leoš Šebela, ředitel školy