Informace k návratu žáků 1. a 2. tříd do školy dne 18. 11. 2020

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí MZ a MŠMT se žáci 1. a 2. ročníků vrací do školy ve středu dne 18. 11. 2020, a to za následujících podmínek:

  1. žáci se budou vzdělávat v neměnných skupinách (dle tříd)
  2. po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít na sobě roušku (vyjma stravování)
  3. žáci budou mít dostatečné množství čistých roušek na každý den (nejméně 1ks na 2 hodiny pobytu ve škole)
  4. pro žáky 1.a 2. tříd bude k dispozici stravování ve školní jídelně, a to včetně svačinek (je nutné si je přihlásit)
  5. provoz školní družiny bude od 6,00 do 7,40 hodin (ráno příchod nejpozději v 7,15 hod.), odpoledne pak do 16,00 hodin (poté se musí prostory důkladně vydezinfikovat), i nadále platí vyzvedávání žáků do 13,30 hodin nebo až po 15,00 hodin
  6. žáci, kteří nenavštěvují ranní školní družinu, přicházejí vchodem sever (od kostela) od 7,40 do 7,55 hodin
  7. upravené rozvrhy hodin rodičům předají třídní učitelé
  8. kroužek anglického jazyka bude probíhat dle rozvrhu

Věnujte prosím pozornost změněným časům obědů ve školní družině, infomaci obdržíte nejpozději v pondělí e-mailem od třídního učitele. Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, obědvají s třídním učitelem ihned po skončení vyučování a poté odchází domů.