Informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 vydáváme následující organizační pokyny. Jako škola jsme povinni respektovat nařízení daná tímto opatřením a nemáme žádnou možnost výjimek.

1. NÁSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY

 • týden A (nástup 12. 4. a pak obtýden) třídy 1.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
 • týden B (nástup 19. 4. a pak obtýden) třídy 1.B, 1.C, 2.A, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D

2. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Podmínkou pro přítomnost dětí ve škole je testování vždy v pondělí a ve čtvrtek testem LEPU RAPID (bližší info o testu zde). Testovat se mají děti samy, paní učitelky ani vychovatelky testy provádět nebudou - zde ukázka průběhu testování
 • výjimky z testování: ti, kdo mají max. 90 dní od 1. pozitivního testu (při příchodu do školy písemně doložit potvrzení od pediatra)
 • všichni žáci musí mít čistou chirurgickou roušku nebo respirátor
 • v případě odmítnutí testu nebo nošení roušek či respirátoru žák zůstává doma a jsou mu zasílány úkoly k vypracování - online výuka se v týdnu, kdy je třída ve škole, neuskutečňuje

a) DĚTI, KTERÉ BUDOU CHODIT DO RANNÍ DRUŽINY

 • v den testu (pondělí + čtvrtek) příchod 6,00 – 7,15 hod. vchodem sever
 • ostatní dny příchod vchodem sever 6,00 – 7,15 hod. vchodem sever rovnou do šatny
 • testovací místnost 1.C / 2.C (dle týdne)
 • dohled u testování provádí pověřená vychovatelka

b) DĚTI, U JEJICHŽ TESTOVÁNÍ CHTĚJÍ BÝT RODIČE

 • v den testu (pondělí + čtvrtek)  příchod 7,15 – 7,30 hod. hlavním vchodem
 • ostatní dny příchod rovnou do šatny v 7,40 – 7,55 hod. hlavním vchodem
 • dohled u testování provádí třídní učitel nebo pověřená osoba

 c) DĚTI, U JEJICHŽ TESTOVÁNÍ NEMUSÍ BÝT RODIČE

 • v den testu (pondělí + čtvrtek) příchod 7,30 – 8,00 hod. hlavním vchodem
 • ostatní dny příchod hlavním vchodem rovnou do šatny v 7,40 – 7,55 hod.
 • dohled u testování provádí třídní učitel nebo pověřená osoba

3. ÚČAST DĚTÍ RODIČŮ SE STANOVENOU VÝJIMKOU

 • dítě chodí do školy i v týdny, kdy má zbytek třídy on-line výuku
 • všechny tyto děti budou začleněny do jedné skupiny, kde bude vykonáván dohled ze strany školy
 • výuka bude probíhat v učebně ICT na školních počítačích
 • výjimky:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

4. OBĚDY

 • přítomným žákům bude vydán oběd ve školní jíedlně, kde si ho po třídách zkonzumují
 • při distančním vzdělávání odběr 13,30 – 14,00 hod. u okna (vstup do školy nebude povolen)
 • v případě nemoci nárok na oběd pouze 1. den

 Týden A                                                                      Týden B

11.45

II. BC

11.45

I. BC

12.00

I. A

12.00

II. A, V. C – oběd,
návrat do třídy, ze školy 12.40

12.15

nedružinoví 3. roč.

12.15

IV. C, V. A

12.20

družiny III. roč.

12.30

V. B, V. D

12.35

IV. AB

 

 

 

5. ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • bude v provozu 6,00 do 17,00 hodin
 • z provozních důvodů nebude k dispozici družin pro žáky 4. tříd