Doplňující informace k zápisu do 1. ročníku

  • dokládání skutečného bydliště je třeba pouze tehdy, pokud nemáte ve spádu školy trvalé bydliště, ale pouze skutečné – je v systému kriterií zohledněno jedním bodem
  • pokud máte v obvodu trvalý pobyt, tuto informaci máme z registru obyvatel již ověřenou
  • pokud ve spádu nemáte ani trvalý či skutečný pobyt, nedodáváte žádné potvrzení

K žádosti o přijetí prosím dále přiložte samostatný list, na který napište, se kterými dětmi (maximálně 2) byste chtěli Vaše dítě umístit do třídy, popřípadě volbu paní učitelky třídní a také, co je prioritou – zda učitelka, nebo děti.

První třídu budou vyučovat paní učitelka Mgr. Leona Abrahamová, Mgr. Pavlína Kreižová a Mgr. Jitka Křenková.