Aktualizované informace ze školní družiny

Vážení rodiče,

prosíme o vyplnění přihlášky do školní družiny na školní rok 2020 – 2021 a zaslání nejpozději do 29. 5. 2020 vedoucí vychovatelce P. Sobotkové na e-mail: sobotkova.petra@zsbrve.cz.

Platby za školní družinu období duben – červen 2020 budou v případě, že budou Vaše děti navštěvovat školní družinu i příští školní rok převedeny na období září – listopad 2020. V případě, že nebudete mít zájem o školní družinu v příštím školním roce nebo Vaše dítě nebude v příštím školním roce přijato do školní družiny, bude Vám částka 900,- Kč za období duben – červen 2020 vrácena na účet do 31. 8. 2020. V tomto případě zašlete prosím číslo účtu, ze kterého byla platba placena, jméno, příjmení, třídu a variabilní symbol dítěte e-mailem vedoucí vychovatelce, která předá tyto informace paní účetní.