Aktualizované informace k zájmovým kroužkům

V návaznosti na pokyn Ministerstva školství, mládež a tělovýchovy ČR školní zájmové kroužky v tomto školním roce již spuštěny nebudou.

  • Informace ke kroužkům pořádaným školou (dramatický, florbal, kin-ball, kuchtík, kutil)
    • nevyužité kroužkovné (cca 70 % ceny) může být přesunuto na další školní rok
    • v případě, že žák v příštím roce kroužek navštěvovat nebude, je možné zažádat o vrácení peněz
    • na případném vrácení peněz je třeba se domluvit s lektorem kroužku a to e-mailem (Mgr. Lambertová - dramatický koružek, Mgr. Šebela - florbal, Mgr. Lukáčová - kin-ball, pí. Ovčariková - kuchtík a Mgr. Semerádová - kutil)
  • Informace ke kroužkům pořádaným externími subjekty (všechny ostatní):
    • na postupu je třeba se domluvit s lektorem kroužku a to optimálně e-mailem, zde škola o případné kompenzaci nerozhoduje

L. Šebela