Aktualizované informace k vypracování absolventských prací pro žáky 9. ročníků

Na základě on-line konzultace s vyučujícími je stanovisko takovéto:

Vzhledem k výraznému časovému posunu přijímacích zkoušek (nejméně 14 dní po návratu do školy, který je v současné době plánován na druhou polovinu května až začátek června) nadále považujeme pro žáky tento úkol jako klíčový a na jeho zpracování mají relativně velké množství času). Obhajoba prací bude přizpůsobena termínům po návratu do školy, případně budou žáci ohodnoceni pouze na základě práce samotné. Žáci mají unikátní možnost konzultovat každodenně s jednotlivými garanty prací a vyučujícími předmětu KD své práce (telefon, e-mail, Skype, ...) . Pedagogům stačí napsat SMS s prosbou o zpětné zavolání (v čase mezi cca 8,00 a 16,00).

  1. vypracování absolventské práce je nadále povinné
  2. povinnost nejméně 3 tištěných zdrojů je zrušena – nově nemusí být tištěné zdroje žádné, počet nejméně 5 zdrojů zůstává nadále
  3. termín odevzdání prací (v elektronické formě) je nově změněn na 10. května 2020 - doporučujeme žákům zaslat první část práce svým garantům ke konzultaci co nejdříve.
  4. menší důraz bude kladen na formální stránku citací textů

Veškeré kompletní pokyny ke zpracování prací jsou nadále k dispozici na https://www.zsbrve.cz/o-nas/absolventske-prace-zaku-9.-trid