Aktualizace školního řádu od 1. 9. 2020

Od 1. 9. 2020 dochází ve školním řádu k následujícím změnám:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

a) žáci jsou povinni:

  • dodržovat stanovená hygienická a protiepidemická opatření ve škole
  • aktivně se účastnit distančního vzdělávání v případě uzavření škol a plnit zadané úkoly

b) žáci nesmějí:

Závažná porušení školního řádu:

  • používat mobilní telefon v době výuky, ani jej ve škole dobíjet (telefon musí být zcela vypnutý), za ztráty či krádeže mobilních telefonů škola nenese odpovědnost a škodu pojišťovna nehradí (tato formulace je bez změn, jen pro připomenutí, navíc má již nyní oporu v zákoně)