Věda nás baví

pondělí 15,00 - 16,00 hodin

V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji různých vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis). Kroužek je určen pro žáky 1. - 5. tříd. Podrobné informace a náplň kroužku najdete na stránkách http://www.vedanasbavi.cz/.

Platba (1.290,- Kč) bezhotovostně na pololetí, informace k platbě budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi.