Přihláška na kroužky

UPOZORNĚNÍ!!!
Přihlášky na kroužky organizované externími subjekty najdete v záložkách DDM Alfa, konverzace, sebeobrana a Věda nás baví

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Přihlašuji své dítě na kroužek/kroužky a zavazuji se zaplatit kroužkovné, beru na vědomí informace pro rodiče a budu se jimi řídit.
*

* Pole musí být vyplněno.