Přihláška na kroužky

Zde se lze přihlásit pouze na kroužky pořádané školou
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Přihlašuji své dítě na kroužek/kroužky a zavazuji se zaplatit kroužkovné, beru na vědomí informace pro rodiče a budu se jimi řídit.
*

* Pole musí být vyplněno.