Kroužky organizované DDM Alfa

  • přihlášení na všechny kroužky pořádané DDM Alfa (seznam viz níže)
  • platby za všechny kroužky DDM Alfa provědějte výhradně bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na  pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi k začátku kroužků

 

  • Šachy 1. - 5. tř. (úterý 13,30 -14,45) - Účastníci by se měli seznámit se základními pravidly hry v šachy, pokročilí by si měli zdokonalit strategii hry jednak pomocí šachových koncovek, jednak vzájemnou hrou s ostatními účastníky. Cena 550,- Kč 
  • Fit Dance 1. - 5. tř. (úterý 14,50 - 15,45) - Kroužek Fit Dance kombinuje taneční prvky Aerobicu, Zumby, Fit Jazzu, latinsko amerických tanců a kondičního cvičení do rychlého a svižného tempa pro skvělé cvičení a zážitek z tance. V tom to kroužku se fantazii meze nekladou a je jen na účastnících jaký rytmus si zvolí. Vše ale bude jedna velká taneční zábava. Cena 550,- Kč 
  • Šikovné ruce 1. - 5. třída (úterý 15,00 - 16,30) - Oblíbený kroužek Šikulek bude i v dalším roce prostorem pro dívky, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik a moderních tvořivých technik. Připravte se, že budou vznikat originální dárky, šperky, drobné doplňky pro zútulnění domova a nezapomeneme ani na tradiční výrobky k Vánocům, Velikonocům nebo k dalším významným dnům a svátkům v průběhu roku. Naše pravidelná setkání mají i druhou stránku, protože se nám podařilo vytvořit příjemnou partu, která si má vždy co říct, občas se zasmát a také můžeme společně vymyslet nějaký zajímavý projekt. Cena 700,- Kč.
  • Basketbal 1. - 5. tř. (středa 15,00 - 16,00) -  Průpravná cvičení, seznámení s pravidly basketbalu, fyzická a technická příprava, taktika. Cena 650,- Kč