Kroužky organizované DDM Alfa

  • přihlášení na všechny kroužky pořádané DDM Alfa (seznam viz níže)
  • platby za všechny kroužky DDM Alfa provědějte výhradně bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi k začátku kroužků
  • Šachy 1. - 5. tř. (úterý 13,30 -14,55) - Účastníci by se měli seznámit se základními pravidly hry v šachy, pokročilí by si měli zdokonalit strategii hry jednak pomocí šachových koncovek, jednak vzájemnou hrou s ostatními účastníky. Cena 550,- Kč 
  • Fit Dance 1. - 5. tř. (úterý 15,00 - 15,55) - Kroužek Fit Dance kombinuje taneční prvky Aerobicu, Zumby, Fit Jazzu, latinsko amerických tanců a kondičního cvičení do rychlého a svižného tempa pro skvělé cvičení a zážitek z tance. V tom to kroužku se fantazii meze nekladou a je jen na účastnících jaký rytmus si zvolí. Vše ale bude jedna velká taneční zábava. Cena 600,- Kč 
  • Šikovné ruce 1. - 4. třída (úterý 15,00 - 16,30) - Oblíbený kroužek Šikovné ruce bude i v dalším roce prostorem pro šikovné děti, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik. Cena 700,- Kč.