Kodex chování rodičů - hokejistů

KODEX CHOVÁNÍ RODIČŮ

  1. Nevstupovat do prostoru kabin a střídaček bez vědomí trenérů.
  2. Nikdy nezasahovat do činnosti trenéra během tréninku a utkání.
  3. Při utkání a tréninku nepokřikovat z tribuny na hráče či rozhodčího, respektovat pokyny pořadatelů.
  4. Během utkání fandit dětem a aktivně je povzbuzovat.
  5. Důvěřovat trenérovi, nedávat dětem pokyny v rozporu s pokyny trenéra, nesnižovat jeho autoritu.
  6. Klást důraz na správnou životosprávu a hygienu dětí, nechávat řádně doléčit zranění a nemoci.
  7. Nenutit děti do sportovních výkonů proti jejich vůli.
  8. Umožnit svým dětem dělat i jiné aktivity, mimo trénink klast důraz na kompenzační cvičení a regeneraci.
  9. Pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s hlavní trenérem, poté s vedením klubu.
  10. Rodiče – nebuďte problém, ale buďte řešením.