Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016

zveřejněno 29.11.2016

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE BUDOU AKTUALIZOVÁNY

 • v 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky
 • přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30.11. 2016 na zvolenou školu
 • vyplněné přihlášky je nutné donést třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci do 8. 2. 2017
 • zkontrolované a potvrzené přihlášky rodiče doručí na střední školu do 1. 3. 2017
 • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou  12. 4. 201719. 4. 2017 , náhradní termín je stanoven na 11. 5. a 12. 5. 2017
 • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání (do 3 pracovních dní od doručení výsledku)
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé škol

      Co se změnilo:

 • přijímací zkoušky žák koná dvakrát - pro obě zvolené školy bude rozhodující lepší dosažený výsledek
 • testy pro přijímací zkoušku  připraví společnost Cermat, testy budou z matematiky a českého jazyka

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. tříd

Dokumenty