Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE BUDOU AKTUALIZOVÁNY

 • v 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky
 • přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30.11. 2015 na zvolenou školu
 • vyplněné přihlášky je nutné donést třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci do 12. 2. 2016
 • zkontrolované a potvrzené přihlášky rodiče doručí na střední školu do 15. 3. 2016
 • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou  15. 4. 2016, náhradní termín je stanoven na 13. 5. 2016
 • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou 18. 4. 2016
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • nepřijatí uchazeči mohou podat  odvolání
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé škol

      Co se změnilo:

 • přijímací zkoušky žák koná pouze jednou - 15. 4. 2016
 • testy pro přijímací zkoušku  připraví společnost Cermat, testy budou z matematiky a českého jazyka
 • výsledky testů dostanou obě školy, na které žák podal přihlášku

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. tříd

Dokumenty