Zájmové kroužky

zveřejněno 12.6.2018

Zájmové kroužky 2018 - 2019

Na všechny zájmové kroužky se bude možno přihlásit pouze elektronicky od 17. do 23. 9. 2018

PODROBNÉ INFORMACE O OTEVŘENÝCH ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH (JEJICH ZAČÁTKU, PLATBÁCH A POMŮCKÁCH, KTERÉ DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT) OBDRŽÍ RODIČE E-MAILEM OD LEKTORŮ DO 28. 9. 2018.

 • Všechny zájmové kroužky probíhají na naší škole, kromě kroužku Plavání.
 • Družinové děti si vyzvedávají trenéři plavání ve školní družině. Neplavce si mohou rodiče vyzvednout po výcviku na bazénu nebo se děti mohou z tohoto kroužku vracet zpět s trenérem do školy. Plavce si vyzvedávají rodiče na plaveckém bazénu po tréninku vždy. Družinové děti z ostatních kroužků si vyzvedávají lektoři od vychovatelek a po skončení kroužku je vracejí zpět.
 • Na zájmový kroužek Angličtina s rodilým mluvčím se bude možno přihlásit první a druhý týden v měsíci září pomocí papírové přihlášky, kterou dostanou žáci od třídních učitelů. Na starosti má tento kroužek Mgr. Petra Tomášková mob.: 734 169 031

Přihlášky na kroužky

 • Na všechny zájmové kroužky se bude možno přihlásit pouze elektronicky od 17. do 23.9. 2018
 • Na kroužek Plavání pouze přes tyto stránky: www.sportsteam.cz
 • Zájmové kroužky probíhají od října do května
 • Pokud se některý z kroužků neuskuteční z provozních nebo jiných důvodů, může ho lektor nahradit v měsíci červnu a nebo v jiném termínu
 • Ceny kroužků jsou uvedeny na jedno pololetí
 • Informace ohledně kroužků Vám zodpoví vedoucí vychovatelka Petra Sobotková (e-mail:sobotkova@zsbrve.cz, mobil: 734 169 005)

 INFORMACE O KROUŽCÍCH A PLATBY

 • Plavání (úterý, pátek) - (neplavci 1. - 2 .tř. 14,00 - 14,45) a (plavci 1. - 4. tř. 15,45 - 16,30) -  na tento kroužek rodiče přihlašují své děti již od konce měsíce června 2018 a to pouze elektronicky na stránkách Sportsteam - www.sportsteam.cz  Platba je (1500,-Kč pokud dítě plave jednou týdně, 2000,- Kč pokud dítě plave dvakrát týdně) na I. pololetí a to bezhotovostně viz www.sportsteam.cz
 • Šachy 1. - 5. tř. (DDM Alfa) - (úterý 13,30 -14,45) - Účastníci by se měli seznámit se základními pravidly hry v šachy, pokročilí by si měli zdokonalit strategii hry jednak pomocí šachových koncovek, jednak vzájemnou hrou s ostatními účastníky. Platba (550,-Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na  pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Fit Dance 1. - 5. tř. (DDM Alfa) - (úterý 14,50 - 15,45) - Kroužek Fit Dance kombinuje taneční prvky Aerobicu, Zumby, Fit Jazzu, latinsko amerických tanců a kondičního cvičení do rychlého a svižného tempa pro skvělé cvičení a zážitek z tance. V tom to kroužku se fantazii meze nekladou a je jen na účastnících jaký rytmus si zvolí. Vše ale bude jedna velká taneční zábava. Platba (450,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí,  variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Šikovné ruce 2. - 5. třída (DDM Alfa) - (úterý 15,00 - 16,30) - Oblíbený kroužek Šikulek bude i v dalším roce prostorem pro dívky, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik a moderních tvořivých technik. Připravte se, že budou vznikat originální dárky, šperky, drobné doplňky pro zútulnění domova a nezapomeneme ani na tradiční výrobky k Vánocům, Velikonocům nebo k dalším významným dnům a svátkům v průběhu roku. Naše pravidelná setkání mají i druhou stránku, protože se nám podařilo vytvořit příjemnou partu, která si má vždy co říct, občas se zasmát a také můžeme společně vymyslet nějaký zajímavý projekt. Platba (650,- Kč)  bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Basketbal 1. - 5. tř. (DDM Alfa) - (středa 15,00 - 16,00) -  Průpravná cvičení, seznámení s pravidly basketbalu, fyzická a technická příprava, taktika. Platba (550,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Šikovné ruce pouze 1. tř. (DDM Alfa) - (úterý 13,30 - 15,00) - Oblíbený kroužek Šikulek bude i v dalším roce prostorem pro dívky, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik a moderních tvořivých technik. Připravte se, že budou vznikat originální dárky, šperky, drobné doplňky pro zútulnění domova a nezapomeneme ani na tradiční výrobky k Vánocům, Velikonocům nebo k dalším významným dnům a svátkům v průběhu roku. Naše pravidelná setkání mají i druhou stránku, protože se nám podařilo vytvořit příjemnou partu, která si má vždy co říct, občas se zasmát a také můžeme společně vymyslet nějaký zajímavý projekt. Platba (650,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Sebeobrana a judo 1. - 4. tř. - (www.daitoryu.cz) - (středa 15,00 - 16,00) - Trenéři tohoto kroužku jsou úspěšní sportovci a edukovaní trenéři z Karlovy univerzity se zaměřením na judo s přátelským vztahem k dětem. Zajímají se o to, aby vaše dítě bylo úspěšné ve sportu jak po kondiční, technické, tak i po psychologické stránce. Do každého tréninku se snaží kombinovat všechny tyto stránky rozvoje. Trenéři děti učí na tréninku, jak sebe lépe motivovat k lepším výkonům a prožitku ze cvičení, tak aby z tréninku měly radost a bavily se tím. Cílevědomost, soustředěnost, vytrvalost, úcta k soupeři, překonávání překážek a zvyšování sebevědomí jsou základními kameny pro úspěšné zvládnutí stresu na soutěžích, ale i ve škole. Platba bezhotovostně (800,- Kč) na pololetí na účet č. 250260921/0300 Var.symbol: RČ dítěte Zpráva pro příjemce: ZSBVJ jméno a příjmení dítěte Částka: 800,- Kč. Prosíme o dodržení všech platebních instrukcí, aby byla platba řádně přiřazena ke správnému dítěti. 
 • Atletika 1. - 4. tř. (Mgr. Kamila Kohoutová) - (čtvrtek 13,30 - 15,00) - Platba v hotovosti ( 550,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky
 • Florbal 1. - 4. tř. (Mgr. Leoš Šebela) - (pondělí 15,00 - 15,55) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Florbal 5. - 9. tř. (Mgr. Leoš Šebela) - (pondělí 16,05 - 17,00) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Kin-ball 4. - 9. tř. (Mgr. Martina Lukáčová) - (pondělí 14,00 - 15,00) - Platba v hotovosti (200,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Kin-ball 4. - 9. tř. (Mgr. Martina Lukáčová) - (středa 14,00 - 15,00) - Platba v hotovosti (200,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Věda nás baví  1. - 5. tř. - (pondělí 15,00 - 16,00) - podrobné informace a náplň kroužku najdete na stránkách http://www.vedanasbavi.cz/ - V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis). Platba (1195,- Kč) bezhotovostně na pololetí, informace k platbě budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi.