Zájmové kroužky

zveřejněno 7.6.2017

Aktuální zájmové kroužky pro školní rok 2017 - 2018 budou zveřejněny během 1. - 2. týdne měsíce září 2017

Od poloviny měsíce září 2017 bude spuštěno elektronické přihlašování - včas budete informováni v novinkách

Vážení rodiče,

kroužky na naší škole zajišťujeme jak s pomocí učitelů naší školy, tak i různými agenturami. Z tohoto důvodu jsou platby za zájmové kroužky odlišné. Všichni budete o platbách informováni lektory.