O Vaše děti se starají:

zveřejněno 1.9.2017
     

 Mgr. Sajnzaja Bajarová

 • třídní učitelka 4.C
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
Bäuchel Bohuslav

Bohuslav Bäuchel

 • školník
 • vedoucí údržby
 • vedoucí úklidu

Miroslav Bažant

 • zástupce HC Dynamo Pardubice
 • hokejový trenér
   

Mgr. Luboš Bidlo

 • učitel
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • CELTA, GEOS Auckland

 • zeměpis, dějepis, anglický jazyk, občanská výchova

Mgr. Anna Drápalíková

 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

 • český jazyk, dějepis
 • občanská výchova

Mgr. Sabina Cejnarová

 • zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň
 • třídní učitelka 4. D
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • učitelství pro 1. stupeň
 • hlavní koordinátor ŠVP
Mgr. Martin Čepek

Mgr. Martin Čepek

 • třídní učitel 8. B
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • matematika, chemie, informatika
 • koordinátor ICT

Mgr. Eva Čermáková

 • školní psycholog
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

 • komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA přístupu

Mgr. Iva Dubovči

 • třídní učitelka 7.A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • matematika, informatika

Mgr. Radka Eliášová

 • třídní učitelka 3.C
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Eva Fendrichová

 • třídní učitelka 6.B
 • Pedagogická faktulta Masarykovy univerzity Brno

 • matematika, chemie
 • přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova

Ludmila Hendrychová

 • asistentka pedagoga
 • Střední zdravotnická škola Pardubice

 • koordinátorka první pomoci
Mgr. Ivana Herynková

Mgr. Ivana Herynková

 • statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
 • výchovná poradkyně
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc

 • matematika, zeměpis
 

Zuzana Hladíková

 • mzdová účetní

 • BOZP

 • PO

Mgr. Iva Hlavová

Mgr. Iva Hlavová

 • třídní učitelka 2. C
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • učitelství pro 1. stupeň
Mgr. Miroslav Hrubeš

Mgr. Miroslav Hrubeš

 • učitel
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

 • anglický jazyk, matematika
 • hudební výchova, výtvarná

Mgr. Zdeněk Chvojka

 • třídní učitel 1. B
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • učitelství pro 1. stupeň
 • výtvarná výchova
Mgr. Lenka Indráčková

Mgr. Lenka Indráčková

 • třídní učitelka 2. B
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • učitelství pro 1. stupeň
 • koordinátor výtvarné výchovy

Mgr. Božena Jarešová

 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • český jazyk, dějepis
 • koordinátor kulturních akcí
 • šéfredaktor školního časopisu

Mgr. Martina Kapustová

 • vychovatelka, asistentka pedagoga
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • český jazyk
 • občanská výchova

Mgr. Kamila Kohoutová

 • učitelka
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha

 • tělesná výchova
 • výchova ke zdraví

Mgr. Věra Konířová

 • třídní učitelka 7.C
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • přírodopis, chemie
 • kooridnátor environmentální výchovy
Mgr. Pavlína Kreižová

Mgr. Pavlína Kreižová

 • třídní učitelka 2. B
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha

 • učitelství pro 1. stupeň
 • speciální pedagogika, etopedie, arteterapie, logopedie

Mgr. Jitka Křenková

 • třídní učitelka 2.D
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

 • učitelství pro 1. stupeň
 • speciální pedagogika

Mgr. Jiří Kumstát

 • učitel
 • Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice
 • Fakulta filozofická Západočeské univerzity Plzeň

 • anglický jazyk, tělesná výchova
 • výchova k občantsví

Mgr. Dana Lambertová

 • třídní učitelka 4.B
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • učitelství pro 1. stupeň
 • hudební výchova
 

Miroslava Látová

 • vychovatelka
 • Gymnázium Přelouč
 • Doplňující pedagogické studium Univerzita Hradec Králové

 • vychovatelství
 • pedagogika volného času
RNDr. Jana Laštovičková

RNDr. Jana Laštovičková

 • třídní učitelka 7. B
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Brno

 • fyzika, matematika
 • koordinátor ŠVP

Mgr. Martina Lukáčová, DiS. 

 • třídní učitelka 8.C
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • zeměpis, vlastivěda
 • tělesná výchova
 

Iva Marešová

 • asistent pedagoga
 • Střední ekonomická škola Pardubice
 

Mgr. Kateřina Martincová

 • sociální pedagog
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • sociální pedagogika
 • etopedie
Mgr. Andrea Mičulková

Mgr. Andrea Mičulková

 • třídní učitelka 5.B
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

 • český jazyk, výchova k občanství, výchova ke zdraví
 • metodik prevence, předsedkyně Školské rady
 

Radka Mrklovská, DiS.

 • vychovatelka
 • Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl

 

 • pedagogika volného času
 

Mgr. Lucie Mrňávková

 • třídní učitelka 1.C
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • učitelství pro 1. stupeň
 • hudební výchova

Libuše Pavlíková

 • vedoucí školní jídelny
Mgr. Ivana Ptáčníková

Mgr. Ivana Ptáčníková

 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • dějepis, ruský jazyk
 • německý jazyk

Mgr. Petra Rybecká

 • třídní učitelka 2.A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

 • učitelství pro 1. stupeň
 • speciální pedagogika, koordinátor ŠVP

Mgr. Jitka Sedláčková

 • třídní učitelka 1.A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • učitelství pro 1. stupeň
 • tělesná výchova

Mgr. Zdenka Semerádová

 • třídní učitelka 8.A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • projektová manažerka
 • fyzika, základy techniky
 

Petra Sobotková

 • vedoucí vychovatelka ŠD
 • Střední pedagogická škola Boskovice

 

 • vychovatelství

Mgr. Leoš Šebela, MBA

 • ředitel školy
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • informatika, aplikovaná informatika
 • komunikativní dovednosti, zeměpis

Mgr. Lenka Šťastná Klárová

 • třídní učitelka 4.A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • speciální pedagogika - učitelství
 • sociální pedagogika

Mgr. Petra Tomášková

 • třídní učitelka 9.B
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

 • anglický jazyk
 • tělesná výchova, občanská výchova
 

Mgr. Jana Trusinová

 • třídní učitelka 3.A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

 • učitelství pro 1. stupeň
 • speciální pedagogika

Jaroslava Učená

 • vychovatelka
 • Střední pedagogická škola Litomyšl

 

 • vychovatelství

Mgr. Lucie Vávrová

 • třídní učitelka 6.A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • český jazyk, anglický jazyk
 • výtvarná výchova

Michal Viečorek

 • vedoucí kuchař
Mgr. Ivana Viktorinová

Mgr. Ivana Viktorinová

 • třídní učitelka 5.A
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

 • český jazyk, německý jazyk
 • pracovní činnosti

Mgr. Michaela Virčíková

 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec

 

 • vychovatelství
 • environmentální výchova
 

Ing. Přemysl Víšek

 • ekonom
Mgr. Iva Vokřálová

Mgr. Iva Vokřálová

 • třídní učitelka 9.A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 • český jazyk
 • výtvarná výchova
 • koordinátor výtvarné výchovy
Vlasta Zatloukalová

Vlasta Zatloukalová

 • vychovatelka ŠD
 • Střední pedagogická škola Litomyšl

 • vychovatelství