Specializace žáků

Od šestých tříd nabízíme nově dětem možnost specializace na větev všeobecnou, větev se zaměřením na informatiku a větev se zaměřením na hokejovou přípravu.

VĚTEV SE VŠEOBECNÝM ZAMĚŘENÍM

  • mimo běžných předmětů (které absolvují všichni žáci - viz školní vzdělávací program) jsou vyučovány v průběhu výuky na druhém stupni v rámci předmětu "Základy věd" regionální dějiny a zeměpis, fyzikální pokusy a měření, technické kreslení, péče o domácnost, přírodovědná praktika, ekologická výchova a základy práva

VĚTEV SE ZAMĚŘENÍM NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

  • v rámci výuky tohoto předmětu se žáci naučí základy grafiky a tvorbu propagačních materiálů, základy fotografování a grafickou úpravu fotografií, natáčení videa, získají vědomosti o základech programování pomocí vizuálních programovacích jazyků, rozvinou si logické myšlení, naučí se tvořit webové stránky

VĚTEV SE ZAMĚŘENÍM NA HOKEJOVOU PŘÍPRAVU

  • v rámci výuky mladí hokejisté rozvíjejí svoji fyzickou přípravu k vrcholovému sportu, kterým hokej pro město Pardubice bezesporu je. Příprava se zaměřuje především na zvyšování fyzické kondice a celkové obratnosti prostřednictvím sprintů, posilování, skoků přes švihadlo, kliků, dřepů a mnoho dalšího. Žáci se také naučí základům různorodých kolektivních sportů (basketbal, volejbal, fotbal, florbal ad.) s důrazem na spolupráci a týmovost v duchu fair play. Škola spolupracuje s HC Dynamo Pardubice a umožňuje žákům provázat hokejové tréninky se vzděláváním. Škola vychází vstříc úpravou rozvrhu tak, aby byly zohledněny tréninky jednotlivých ročníků.