Zápis do první třídy

zveřejněno 12.2.2016

Vážení rodiče a milé děti,

děkujeme vám za důvěru v naši školu, které si moc vážíme. V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený nárůst zájmu o naši školu :) Letem pardubickým světem jsme prošli celkem 120 krát, všechny děti byly moc šikovné a dobře připravené k zápisu. Budeme se těšit na setkání s rodiči 21. června a s dětmi v srpnu na adaptačním kurzu "Škola nanečisto".

Výsledky zápisu budou zveřejněny 19. 2. 2016 na webu a nástěnce před školou pod registračními čísly, která vám byla na zápisu přidělena.

Vaši Veverkovi

ZŠ Bratranců Veverků