ZÁJMOVÉ KROUŽKY otevřené v roce 2015/16

zveřejněno 23.9.2015

Vážení rodiče.

V letošním školním roce 2015 - 2016 budou otevřeny všechny nabídnuté zájmové kroužky, kromě kroužků: Šperkaření, Cvičení pro zdraví a Vědeckých pokusů pro 3. - 4. třídy, na které se přihlásil malý počet uchazečů.

Veškeré informace o prvních lekcích a platbách za jednotlivé kroužky obdržíte e-mailem v nejbližších dnech od lektorů a pořádajících agentur.

ZŠ Bratranců Veverků