Zájmové kroužky ve 2. pololetí

zveřejněno 14.1.2016

Na zájmové kroužky ve 2. pololetí se není třeba nahlašovat v případě, že žák bude v docházce na kroužek prokračovat. Platba proběhne stejným způsobem jako v prvním pololetí (buď na účet nebo v hotovosti lektorovi) v prvním únorovém týdnu. V případě, že žák kroužek nebude nadále navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně oznámit lektorovi kroužku.

Na kroužek florbalu není ve 2. pololetí možné se dohlašovat - kapacita je naplněna.

ZŠ Bratranců Veverků