Výsledky sběrového dne

zveřejněno 6.6.2016

V pátek 6. května 2016 pořádala naše škola ve spolupráci se spolkem rodičů sběrový den. Již tradičně jsme sbírali papír, karton, PET láhve a PET víčka (ta máme na charitu). Celkem jsme nasbírali téměř 20 tun, což je druhý nejlepší výsledek za poslední 3 roky. Celý výtěžek (po odečtení motivačních odměn a zážitkové akce pro nejlepší třídu) byl převeden na účet spolku rodičů. O účelu jeho využití vás budeme postupem času informovat. Odměny sběračům do 30. místa byly předány koncem měsíce května. Na nejlepší třídu čeká zážitková akce.

Dovolte nám, abychom všem aktivním sběračům poděkovali za podporu školy. Velice si vaší podpory vážíme. V minulosti jsme ze "sběrových" peněz financovali například zakoupení prokjektorů do tříd.

Další sběr se uskuteční předběžně koncem měsíce října 2016.

 

Leoš Šebela,

ředitel školy

ZŠ Bratranců Veverků