NETRADIČNÍ VIDEO z výuky v 6.B

zveřejněno 2.7.2014

V rámci výchovy k občanství se žáci 6. B spolu s paní učitelkou Kalouskovou zabývali způsoby, jak zlepšit komunikaci a schopnost domluvit se a spolupracovat na společném díle.

Žáci dostali možnost si zvolit projekt, na kterém by si to vyzkoušeli. Vybrali si natáčení videa. Protože několik dětí se věnuje tanci, shoda ohledně tématu zavládla poměrně rychle.

S průběhem natáčení už to tak snadné nebylo. Každý měl svoji roli, na které se celá třída domluvila. Přesto mnohdy docházelo k poměrně vášnivým výměnám názorů.

Nakonec ale vše dospělo ke zdárnému cíli. Video s názvem Vývoj tance si žáci 6. B vymysleli, natočili i sestříhali sami.

zde si video můžete prohlédnout 

ZŠ Bratranců Veverků