Veřejná zakázka malého rozsahu - Gastrozařízení do školní jídelny

zveřejněno 13.6.2018

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku gastro zařízení do školní jídelny.

Kompletní zadávací dokumenatce:

ZŠ Bratranců Veverků