zveřejněno 19.5.2014

Ke dni 19. 5. 2014 byl ustaven Spolek rodičů při základní škole Bratranců Veverkových, Pardubice. V brzké době budete v sekci ORGANIZACE - SPOLEK RODIČŮ moci nalézat informace o činnosti spolku.

Odsouhlasený příspěvek je 300,- Kč za 1. dítě, resp. 150,- Kč za každé další. Příspěvky budou vybírány v první polovině měsíce září.