Ukončení provozu potravinového automatu

zveřejněno 26.9.2016

Vážení rodiče,

vzhledem k přijetí tzv. "pamlskové" vyhlášky jsme byli nuceni ukončit spolupráci s provozovatelem nápojového a potravinového automatu, protože jeho obsah nevyhovoval požadavkům daným touto vyhláškou. Atraktivita potenciálně nabízeného zboží je pro děti velice nízká až nulová. Mlékomat v přízemí budovy bude v provozu nadále.

Nabízíme možnost objednat si čerstvé svačiny (vyráběné každý den ve školní kuchyni) za cenu 15,- Kč. Více info zde.

 

„PAMLSKOVÁ“ VYHLÁŠKA PLATÍ OD 20. ZÁŘÍ 2016

Vyhláška o nezdravých potravinách, které se nesmějí prodávat ve školách, byla 5. září 2016 zařazena do Sbírky zákonů. Ve vyhlášce se vymezují požadavky na potraviny včetně nápojů, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Důvodem předložení vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, je potřeba snížení nezdravého prostředí ve školách a školských zařízeních. K prodeji bude možné nabízet a prodávat pouze potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy.

Úprava se týká žáků do splnění povinné školní docházky. Výjimky se týkají například vyšších odborných škol, zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků či případů, kdy žáci prodávají výrobky, které vytvořili jako součást praktického vyučování. Jsou zohledněny i případy, kdy škola pronajímá například tělocvičnu či jiné prostory k pořádání různých společenských akcí, které však nejsou pořádány v souvislosti se vzděláváním.

Změny plynoucí z vyhlášky budou nabíhat postupně. Takzvaná pamlsková vyhláška začne platit 15. den po vyhlášení – tedy od 20. září letošního roku. Školy budou mít ještě tři měsíce na to, aby sortiment v bufetech a automatech přizpůsobily novým požadavkům. Vyhlášku budou muset školy dodržovat od 1. ledna 2017.

Pamlsková vyhláška 109-2016.pdf,

ZŠ Bratranců Veverků