ÚHRADY PLATEB za školní družinu

zveřejněno 1.8.2015

Platby za školní družinu pro školní rok 2015 - 2016 probíhají bezhotovostně na účet školy 9701024524 / 0600 (GE Money bank) a to ve dvou splátkách. Do 20. září 2015 částka 800,- Kč (platba za období září až prosinec), do 20. ledna 2016 částka 1200,- Kč (platba za období leden až červen). Jiný způsob platby není možný. Variabilní symboly dětem zůstávají, novým dětem budou přiděleny 1. 9. 2015.

ZŠ Bratranců Veverků