TURNAJ V BOCCIE - 1. místo Marcely Čermákové

zveřejněno 12.12.2013

Turnaj v Boccie

Podzimní SVÍTÁNÍ open turnaj v boccie a „něco málo“ o tomto sportu

Boccia (boča) je tradiční rekreační ale i výkonnostní sport pro atlety, kteří jsou vzhledem ke svému tělesnému postižení odkázáni na invalidní vozík. Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, boules, pétanque, lawn bowling). Původně byla zamýšlena jako hra pro postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti. V České republice se momentálně hraje boccia ve třech výkonnostních úrovních – ligách. Nejlepší boccisté mají možnost startovat na evropských i světových šampionátech, ale nejprestižnější akcí, které se mohou účastnit, jsou paralympijské hry. Ve škole SVÍTÁNÍ probíhají tréninky boccii 2x týdně ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Léčebna Košumberk. Každý rok se koná Podzimní a Jarní turnaj, na který jsou zváni i hráči z jiných škol. Při turnaji proti sobě hrají dvojice hráčů. Celkový počet dvojic je devět. V úterý 12. listopadu 2013 uspořádala Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. a TJ Léčebna Košumberk Podzimní SVÍTÁNÍ open turnaj v boccie, kterého se zúčastnilo celkem 18 hráčů hrajících ve dvojicích. Na prvním místě se umístila žákyně 6. ročníku Základní školy Bratranců Veverkových Marcela Čermáková se svojí spoluhráčkou Klárou Štegnerovou. Ještě jednou srdečně gratulujeme vítězným hráčkám i všem zúčastněným.

Fotografie z turnaje

ZŠ Bratranců Veverků