SVAČINKY PRO DĚTI ve školní jídelně

zveřejněno 15.9.2014

V návaznosti na rozsáhlé dotazníkové šetření mezi rodiči žáků realizovaného v minulém školním roce nabízíme od následujícícho školního roku 2014/15 žákům naší školy SVAČINKY.

V současné době je přihlášeno k odběru svačinek pouhých cca 20 žáků, tudíž (pokud se zájem o tuto službu v dohledné době nezvýší), budeme nuceni ji ukončit. Prosíme o laskavé zvážení možnosti využití této služby vašimi dětmi. Svačinky není nutné objednávat na každý den.

  • Vydávány budou každý den o velké přestávce (od 9,40 do 9,50) ve školní jídelně.
  • Objednávky budou probíhat v podobném režimu jako objednávky obědů (www.strava.cz).
  • Svačinky je nutno odhlašovat den předem nejpozději do 12,00 hodin.
  • Narozdíl od obědů je však nutno svačinu objednat - zaškrtnout v objednávacím systému (ne jako u obědů, kdy je automaticky navolen oběd č. 1) vždy po 21. dni v měsíci
  • Zálohová platba bude realizována stejným způsobem jako u obědů - bezhotovostně na účet školní jídelny 30007-9700320524/0600.
  • Vzorový jídelníček na celý měsíc
ZŠ Bratranců Veverků