Spolupráce s jazykovou školou - Cambridge English

zveřejněno 3.11.2016

Naše škola navázala spolupráci s jazykovou školou – Evropské vzdělávací centrum – která působí od roku 1998 ve východních Čechách. Jako jedna z mála jazykových škol v Královéhradeckém a Pardubickém kraji má od Univerzity Cambridge status tzv. otevřeného zkouškového centra. Evropské vzdělávací centrum nabízí přípravné jazykové kurzy k Cambridge English zkouškám a zároveň samotné zkoušky pořádá. Tím, že spadá pod Cambridge Univerzitu, nabízí zkoušky za zajímavých podmínek. V případě zájmu našich žáků mohou být Cambridge zkoušky pořádány přímo na naší škole. Samotná spolupráce s Evropským vzdělávacím centrem neznamená pouze možnost složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, ale rovněž umožňuje i další rozvoj našich žáků v anglickém jazyce.

Chystáme se ve spolupráci s Evropským vzdělávacím centrem otevřít počátkem února kroužky anglického jazyka pro žáky prvního i druhého stupně. Kroužky anglického jazyka budou probíhat v návaznosti na vyučování v budově naší školy. Nabídka bude zahrnovat hodiny s rodilým mluvčím a přípravné hodiny na jazykové zkoušky (YLE pro mladší žáky, KET pro starší žáky). Skupina, ve které bude probíhat výuka, by měla čítat 8 – 10 žáků. Cena za daný kroužek bude upřesněna na rodičovských schůzkách v listopadu. Během schůzek bude možné získat informace týkající se kroužků či jazykových zkoušek přímo od paní magistry Terezy Vařechové, zástupkyně Evropského vzdělávacího centra, která bude v daný den přítomna ve škole. Další informace Evropského vzdělávacího centra týkající se jazykových zkoušek či jazykových učebnic bude možné získat během Dne otevřených dveří na naší škole (14. 12. 2016), kde bude opět přítomen zástupce Evropského vzdělávacího centra.

Mimo – cena za pololetní kurz Aj s rodilým mluvčím – 900,- Kč (15 týdnů, 45 min lekce, 8 – 10 žáků skupina). Ceny zkoušek nanečisto – 150,- Kč.

ZŠ Bratranců Veverků