Výběrové řízení na pozici speciální pedagog

zveřejněno 24.3.2017

Ředitel Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866 vypisuje výběrové řízení na obsazení pozici:

Školní speciální pedagog

Požadavky:

 • způsobilost dle zákona o pedagog. pracovnících - studium v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku
 • zkušenosti v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství ve školských poradenských zařízeních nebo školách,
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita
 • základní počítačová způsobilost
 • příjemné empatické vystupování, vstřícný a pozitivní přístup k dětem, rodičům i kolegům
 • svědomitost v plnění zadaných úkolů
 • morální kredit na vysoké úrovni
 • rozvinutou a harmonickou osobnost s týmovým duchem
 • ochotu se vzdělávat a dále se rozvíjet

Náplň práce:

 • diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb žáků
 • individuální a skupinová speciálně pedagogická péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vedení preventivních intervenčních programů pro třídní kolektivy
 • pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, péče o žáky integrované
 • vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • metodická podpora pedagogickým pracovníkům
 • spolupráce s PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními
 • metodické vedení asistentů pedagoga

Nabízíme:

 • poloviční úvazek s nástupem od 1. 1. 2017
 • místo zřízeno v rámci evropského projektu na dobu určitou (do 31. 12. 2018), s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti, tzkušební doba 3 měsíce
 • příjemné pracovní prostředí a zázemí krásné moderní školy po kompletní rekonstrukci
 • výhodnou polohu školy nacházející se v samém centru města
 • možnost seberealizace
 • služební mobilní telefon
 • pravidelný příspěvek FKSP

Do pracovního poměru mohou být přijati pouze uchazeči s úplnou kvalifikací (dle Zákona o pedagogických pracovnících v platném znění), přednost mají uchazeči s příslušnou aprobací.

Své aktuální strukturované profesní životopisy spolu s motivačním dopisem zasílejte výhradně na e-mailovou adresu reditel@zsbrve.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor.  

 

ZŠ Bratranců Veverků