ŠKOLSKÁ RADA - výsledky voleb

zveřejněno 22.1.2015

Ve dnech 14. 1. a 19. 1. 2015 proběhly volby zástupců do školské rady. Za rodiče byli zvoleni Ing. Blanka Albahriová a Renata Fárková, za pedagogický sbor pak Mgr. Andrea Mičulková a Mgr. Iva Hlavová.

Děkujeme za účast ve volbách.

 

Mgr. Leoš Šebela

ZŠ Bratranců Veverků