INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH ŠKOLNÍ DRUŽINU

zveřejněno 20.8.2015

V letošním školním roce 2015 - 2016 jsme mohli přijmout díky výraznému navýšení kapacity ŠD všechny zájemce 1. - 3. tříd. Aktualizovali jsme informace o organizaci ŠD. 

ZŠ Bratranců Veverků