SBĚROVÝ DEN - soutěž o tablet a zážitkovou akci

zveřejněno 11.6.2014

Dne 19. června 2014 se uskuteční sběrový den. Sběr přijímáme od 7 do 10 hodin před vjezdem do školy (u bývalého kina JAS). Je také možné sběr průběžně shromažďovat ve škole v učebně k tomu vyhrazené. Informaci poskytnou třídní učitelé.

Sběr, prosím, dodávejte řádně svázaný, označený jménem a třídou žáka, případně i zvážený.

Tentokráte sbíráme papír, kartony, PET lahve a PET víčka.

Hlavní cena je TABLET, hrajeme i o další zajímavé ceny - poukázky do McDonald´s a ZÁŽITKOVOU AKCI tentokráte pro nejúspěšnější třídu (přepočtené na žáka).

ZŠ Bratranců Veverků