SBĚROVÁ AKCE již tuto středu!!!

zveřejněno 25.5.2015

Ve tuto středu se uskuteční na naší škole velká sběrová akce!

Sbírat budeme noviny, časopisy, papír, staré knihy (bez textilní či plastové vazby), karton, PET láhve a (jako obvykle pro charitativní účely) PET víčka.

Ideální doba pro příjezd aut se sběrem je mezi 7,00 a 7,30 hod.

Sběr dodejte slepený papírovou izolepou. Jednotlivé balíčky označte jménem sběrače a třídou, případně zvažte.

Sběr je možné již nyní nosit do školy (informace u třídních učitelů). Stejně jako v minulém školním roce hrajeme i v tom letošním o zajímavé ceny a zážitkovou akci pro nejlepší třídu (podmínkou účasti žáka na akci je minimálně 10kg doneseného sběru). Pro nejlepších 30 sběračů jsou připraveny drobné ceny od partnerů sběrové akce. Letošní hlavní cemnou je kompaktní fotoaparát!!!

Získané finanční prostředky bychom rádi použili na nákup projektoru.