PROJEKT ŠIK na podporu prevence

zveřejněno 24.12.2013

PROJEKT ŠIK

Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK usiluje o realizaci efektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi. Prostřednictvím projektu ŠIK chceme cílové skupině zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, které se týkají následujících oblastí:

  • oblast primární a sekundární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže,
  • oblast nespecifické prevence,
  • možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů,
  • oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení volného času,
  • aktuality ze světového dění, ze světa kultury, techniky.

Projekt je budován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem životního prostředí. 

ZŠ Bratranců Veverků