Projekt Edison - žádost o ubytování

zveřejněno 24.1.2018

Vážení rodiče,

naše škola má možnost, jako již několikrát, zapojit se do mezinárodního vzdělávacího projektu EDISON, který je určen pro žáky základních a středních škol.

V průběhu měsíce února 2018, ve dnech  19. – 25. 2. 2018, navštíví naši školu šest až osm vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Studenti (na úrovni rodilého mluvčího) povedou výuku některých vybraných předmětů v angličtině. Jedním z hlavních cílů projektu je reálná možnost komunikace žáků v cizím jazyce a ověřování si vlastní schopnosti porozumět mluvenému slovu v praxi. Dalším přínosem je i poznávání kultury a způsobů školní výuky v domovských zemích hostujících studentů.

Jedinou podmínkou, aby tato akce mohla proběhnout, je však týdenní ubytování (od neděle do neděle) v rodinách žáků naší ZŠ se zajištěním stravy (mimo obědů v pracovním týdnu). Vám i Vašim dětem by se tak naskytla skvělá příležitost téměř celodenní komunikace v anglickém jazyce. Děkujeme Vám za laskavé zvážení možnosti ubytování 1 – 2 studentů ve Vaší rodině a poskytnutí informace, zda je to u vás možné, či nikoliv.

Prosíme vás,  abyste ještě jednou zvážili možnost ubytování 1 - 2 studentů. V současné době se nám podařilo zajistit ubytování pouze pro 3 studenty ze 6, kteří se projektu v naší škole zúčastní.

Leoš Šebela, ředitel školy

ZŠ Bratranců Veverků