PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ na rok 2015-16 (noví strávníci)

zveřejněno 20.5.2015

POUZE PRO NOVÉ STRÁVNÍKY - Přihlášky ke stravování ve školní jídelně (obědy i svačinky) je třeba odevzdat kompletně vyplněné do kanceláře vedoucí školní jídelny (nejlépe o velké přestávce), a to nejpozději do 15. června 2015

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka. 

Možno posílt i elektronicky na e-mail jidelna@zsbrve.cz

ZŠ Bratranců Veverků